چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«می‌توانم انتخاب کنم که فعّال و پر جنب‌وجوش و شاد باشم یا منفعل و بدبین و افسرده، یا حتّی با تعلیقی میان این دو حالت خود را آزار بدهم.»

دیدگاه خود را ارسال کنید