چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

نشر پنجره در فیس‌بوق  از ملت خواسته تا به‌مناسبت هفته‌ی کتاب درباره‌ی بهترین کتابی که هفته‌ی قبل خوانده‌اند، بنویسند و بعد، پنج نفر دیگر را هم دعوت کنند تا بگویند بهترین کتابی که هفته‌ی قبل خوانده‌اند، کدام کتاب بوده. نظرم این است که من هم در این هفته درباره‌ی بهترین کتاب‌هایی بنویسم که تازگی‌ها خوانده‌ام و برایتان تعریف نکرده‌ام. پس، منتظر معرفی کتاب‌هایی باشید که از من چهار ستاره گرفته‌اند!

راستی، شما چرا در صفحه‌ی نشر پنجره ننوشته‌اید بهترین کتابی که هفته‌ی قبل خواندید، چه بود؟

دیدگاه خود را ارسال کنید