چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

“اگر چیزهای زشت را هرگز نخوانیم، نبینیم و به آنها عشق نورزیم، و اگر از همان ابتدا فرشته‌ی محافظ پاکی قلم‌هایمان، نگذارد آلوده شویم و اگر هرگز احمق‌ها را نشناسیم و روزنامه نخوانیم، پس چه هنرمندانی هستیم؟” *

پی.‌نوشت)؛ این یادداشت‌های روزانه‌ی فلوبر درباره‌ی چگونگی نگارش رُمان‌هایش معرکه است. پُر از ایده‌های خوب، توصیه‌های به‌جا، پیشنهادهای عزیز …

* ص ۳۰۱، فن داستان‌نویسی

دیدگاه خود را ارسال کنید