چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«همه‌ی مزه‌ی خواب دیدن به این است که یک جفت گوش مفت پیدا کنی سر صبح و خوابت را تعریف کنی. خواب تنها چیز زندگی است که انگار تا نگفته‌ای، هنوز دارد می‌شود و شدنش تمام نمی‌شود مگر این‌که گفته شود و بعد یک‌هو هیبت هیولایی‌اش دود می‌شود ومی‌رود به هوای چیزهای راست‌ودرست؛ واقعیت‌هایی که هر کدام‌شان سببی دارند.»

امیرحسین یزدان‌بُد

دیدگاه خود را ارسال کنید