چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

baby4

پیامک نوشتم برایت، با سلام و علیک و لبخند که آقا، از بوسه‌های معصوم ِ شما در تاریکی‌های آن شب، بچّه‌ای توی دلِ من پیدا شده است. لطفاً خودت را به نزدیک‌ترین خوابِ من برسان که بچّه همه‌ی حجّت من است به شاعری. شما باید شاهد باشی که ذوقِ سرودن‌اَم از کدام جان آمده است.

به پاسخ نوشتی برایم؛ رسوایی!

دیدگاه خود را ارسال کنید