چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. sara در 09/09/06 گفت:

    آن لینک ” مقام عیش میسر نمی شود بی رنج” را خوشمان آمد…

دیدگاه خود را ارسال کنید