چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«اندیشید اگر مرد به دنیا آمده بود هرگز از دایره‌ی عشق پا بیرون نمی‌نهاد. تا ته تلخ مصیبت می‌رفت، اگر مرد بود حتّا می‌توانست سر چهار سوق بایستد  و با همه‌ی لوطیان پنجه دراندازد و خاک‌شان کند. می‌توانست همه را وادار کند تا عشق او را پذیرا شوند. امّا زن بود، دست و پایش بسته بود.»

طوبا و معنای شب، نوشته‌ی شهرنوش پارسی‌پور

دیدگاه خود را ارسال کنید