چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«نویسنده نوشته بود تنها زمان و دانش نمی‌تواند یک انسان را تغییر دهد، تنها چیزی که می‌تواند ذهن یک انسان را تغییر دهد عشق است. چه قدر مزخرف! کسی که این را نوشته بود به طور حتم تنها یک روی سکه را دیده است. عشق بدون شک یکی از آن چیزهایی بود که می‌توانست تمام زندگی یک انسان را تغییر دهد. امّا روی دیگر سکه هم بود، چیز دیگری که می‌توانست تمام راه و هدف یک انسان را تغییر دهد، ناامیدی. البته که عشق می‌تواند یک انسان را عوض کند، اما ناامیدی می‌تواند این کار را سریع‌تر انجام دهد.»

پائولو کوئیلو، یازده دقیقه

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. سینتیا در 09/05/22 گفت:

    کاملا موافقم!
    :* :* :* :* :*:* :* :* :* :*:* :* :* :* :*:* :* :* :* :*:* :* :* :* :*:* :* :* :* :*
    D:

  2. نسيم در 09/06/04 گفت:

    این من ناامید

دیدگاه خود را ارسال کنید