چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

# انسان به میزانی که برخوردارتر است انسان نیست، بلکه انسان به میزانی که خود را نیازمندتر احساس می‌کند، انسان است.

# ارزش مردان را به حق باید مقایسه کرد و سنجید، نه ارزش حق و حقیقت را به شخصیّت و جلال و شکوه رجال.

# آدم‌ها دو صنف هستند: یا از نظر دینی برادر تو هستند. یا از نظر دینی با تو مشترک نیستند، ولی از نظر سرشت و نوعیّت بشری نظیر تو هستند.

# تساوی در مصرف، اساس عدالت در همه‌ی مکتب‌های عدالت‌خواه جهان.

# حکومت علی (ع)؛ ۲۳ سال مبارزه برای مکتب، ایمان، عقیده؛ ۲۵ سال تحمّل ناملایمات و خودخواهی‌های افراد برای حفظ وحدت مسلمین در برابر دشمن بیگانه، و ۵ سال حکومت برای استقرار عدالت در میان توده‌ی مردم.

# هر دو بر حق‌ایم، امّا حقیقت در قالب‌های ذهنی من و قالب‌های ذهنی تو، اختلاف شکل و اختلاف تصویر ذهنی پیدا کرده.

# هر دو معتقدیم، امّا هر کدام در سطح ذهن و شعور و شکل فهم و سطح فهم و عمق فهم و رنگ روح خودمان.

# (اصل آزادی اندیشه، آزادی تحقیق و آزادی برداشت و استقلال فهم) برای هر فهمیده‌ی متفکّر، جلوگیری از یکنواخت فهمیدن و تقلید عقلی است، و عاملی است که اگر می‌توانست در میان مسلمانان ادامه پیدا کند، ما تمدن امروز را نه در سیصد سال پیش بلکه در هزار سال پیش می‌داشتیم.

# امروز ما قربانی سه فاجعه‌ایم: ۱ – فقر ایدئولوژی ۲ – تفرقه‌ی سیاسی ۳ – تضاد طبقاتی

# خیانت اقتصادی به مردم در اموال اجتماعی حکم قتل دارد.

# یکی “خدمت” به انسان است و یکی “اصلاح” انسان است. گاهی ما به یک فرد یا یک اجتماع خدمت می‌کنیم؛ مثلن این‌که یک شهر را آسفالت می‌کنیم؛ مثلن این‌که به یک انسانی صدتومان یا هزارتومان پول می‌دهیم و … این خدمت کردن به جامعه و خدمت کردن به یک فرد است، امّا این اصلاح نیست.

# دوره‌ی انتظار، دوره‌ی مسئولیّت انسان است و دوره‌ی غیبت، دوره‌ی مسئولیّت شدیدتر عالم است؛ بعد شده دوره‌ی نفی مسئولیّت و سلب مسئولیّت از انسان و ناامیدی مطلق از هر کاری و بیهوده بودن هر عملی.

# انتظار فلسفه‌ی تسلیم نیست. فلسفه‌ی “ اعتراض” است. هر منتظری یک “معترض” است.

 

به نقل از کتاب علی علیه‌السّلام نوشته‌ی علی شریعتی

دیدگاه خود را ارسال کنید