چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۳ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. امیر در 08/12/18 گفت:

    بیرونش سیاهه. اما داخلش چی؟ شاید روشن بود. شاید.

  2. رواني در 08/12/19 گفت:

    شاید تبدیل به وایت هایس بشه

دیدگاه خود را ارسال کنید