چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

شکستنی است
و با احتیاط حمل شود
جای گرم و خشک و مرطوب مهم نیست
بی تو می‌پوسد

«محمّدمهدی نجفی»

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. نوشي در 09/05/16 گفت:

    چه دلنشین !

  2. آينه هاي ناگهان در 09/05/19 گفت:

    اجازه خانم ما بگیم؟قلب

دیدگاه خود را ارسال کنید