چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

باید «حس احتیاط را میان دروازه‌ی حقیقت و دروغ در فضا معلّق نگاه داشت.»

طوبا و معنای شب، نوشته‌ی شهرنوش پارسی‌پور

دیدگاه خود را ارسال کنید