چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«انسان‌ها وقتی مصمم به انجام کاری می‌شوند و وقتی در جمع زندگی می‌کنند و در جمع مصمم به انجام کاری می‌شوند، تأثیرگذاری بر آن‌ها مشکل است.»

طوبا و معنای شب، نوشته‌ی شهرنوش پارسی‌پور

دیدگاه خود را ارسال کنید