چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. محمد در 12/03/08 گفت:

    وزن‌ش این‌طور به‌تره: ما هم‌اونیم که همیشه یکی بود یکی نبود.

دیدگاه خود را ارسال کنید