چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«یه موضوعِ ساده‌ی دیگه هم مطرح بود و برای همین بهش گفتم کُرّه‌بز. وقتی گوشه‌ی یه گونیِ پنجاه کیلویی رو گرفتی و داری با یه نفر می‌آری، باید سعی کنی قَدّت رو باهاش تنظیم کنی. بعد هم اینکه نباید جلوتر یا عقب‌تر ازش راه بری و دَم‌به‌دقیقه گونی رو بگذاری زمین. این‌ها چیزهای ساده‌ای‌اَن و فرقِ یه کُرّه‌بز و آدم هم، تو همین چیزهاست.»

نامحرم، یاسر نوروزی، نشر آموت، صفحه‌ی ۹

دیدگاه خود را ارسال کنید