چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

در مجموعه‌ای به نام بازی، بازیگوشی کرده‌ام! با خودکارهایی رنگ به رنگ که در جامدادیِ تمام بچه مدرسه‌ی‌ها پیدا می‌شود، آنها که سر کلاس درس، ذهنشان را بر فراز دیوار سرد مدرسه به پرواز در می‌آورند و کنار کتابهایشان نقاشی می‌کشند!

من گامی فراتر از دلمشغولی‌های رویاگونه‌ام نگذاشتم! و بدون گفتنِ پیامی اجتماعی و جویدن لقمه‌های سنگین و تلخ به شکلا‌ت‌های رنگینِ پنهان در جیب‌هایم می‌اندیشم!

می‌اندیشم به زندگیِ خالی از مرگ، به طعنه‌‌های کودکانه‌ای که گهگاه در فضای رنگین آثارم به چشم می‌آیند، به مخاطبینم در اولین نمایشگاه انفرادی‌ام!

نیلوفر کسبی

نمایش‌گاه آثار نقاشی “بازی”
افتتاحیه: جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۱ از ۴ تا ۸ شب
نمایش‌گاه تا ۱۷ آبان ادامه دارد
همه‌روزه از ۱۱ صبح تا ۷ بعدازظهر
گالری روزهای دوشنبه تعطیل است
شماره تلفن: ۸۸۷۱۱۳۰۵

دیدگاه خود را ارسال کنید