چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

به گزارش خبرگزاری رؤیا به نقل از کارت دعوتی که در دست دارد؛

اگر برای عصر امروز برنامه‌ای ندارید، پیشنهاد می‌کنم برای خفت کردن جمعه، یک‌ تُکِ‌پا قدم‌رنجه کنید تا نگارخانه‌ی مهروا. این‌طوری قبل از این‌که هم‌چین روزی با هوای دل‌گیر بعدازظهرهایش شما را طبق عادتِ معمول غم‌زده بنماید، شما حالی از وقت گرفته و به مثابه‌ی بیلاخ رفتار کرده و ضمن کار فرهنگی، خوش هم گذرانده‌اید طبیعتن.

می‌پرسید نگارخانه‌ی مهروا چه خبر است؟

به عرض می‌رساند در چنین روزی در تاریخ معاصر، نمایش‌گاه انفردای عکس از یک عکاس جوان به نام شهاب احمدلو (متولّد ۱۳۶۶) افتتاح خواهد شد. موضوع عکس‌های ایشون نمایی نزدیک از برگ درختان است.

پس، وعده‌ی ما ساعت ۴ تا ۹ بعدازظهر در نگارخانه‌ی یادشده امّا، نگارخانه کجاست؟

خیابان کریم‌خان زند، خیابان آبان جنوبی، شماره‌ی ۳۸

بیشتر بخوانید

دیدگاه خود را ارسال کنید