چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

عشق در یک تصویر سه بعدی عنوان مقاله ای بود در همشهری جوان – شمارۀ ۱۳۰ که به نقل از استرنبرگ – روانشناس و نظریه پرداز معروف عشق – در آنجا آمده است؛ یک عشق کامل سه بعد دارد: وفاداری، صمیمیت و هوس و ادامه می دهد؛ برای داشتن یک ازدواج موفق، علاوه بر عشق، لازم است که آدم هویت شغلی، جهان بینی مشخص، بلوغ اجتماعی و شناخت نسبی نسبت به جنس مخالف نیز داشته باشد.

همشهری جوان

دیدگاه خود را ارسال کنید