چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

بعد از سه سال که از زمان خرید این کتاب* می گذرد فرصت مهیا شد برای خواندنش. سه فصل دارد این کتاب؛ کار عملی فیلمنامه نویسی، تمرین مدرسه ای و مشکلات فیلمنامه که نویسنده به شکل قشنگ و تمیزی مسائل و مباحث مربوط رو طرح کرده و توضیح داده و مثال زده و تمرین و تکلیف هم مشخص کرده و … ووو … ضمن اینکه نکته هایی که نویسنده یادآوری می کنه حتا اگه در فیلمنامه نویس شدن آدم مؤثر نباشه به کار زندگی می آید زیاد.

 • ذهن به بازی کردن و تفریح گرایش دارد (و این ابتدا خطرناک و به مرور کسالت بار می شود) و گاه حاصل کار به طغیان و جنون ناب می انجامد. ص ۶۱
 • آدم باید همچنین گذشته ها را به یاد بیاورد، یادداشت بردارد و اغلب به یادداشت هایش رجوع کند.ص ۶۱
 • آدم فقط یک بار و برای همیشه باغچه اش را آبیاری نمی کند. ص ۶۱
 • مغز ما به ساده و کوچک کردن مسایل و راه حل های آسان و قطعی- در تقابل با جوهرۀ حیات- متمایل است. مغز همیشه گرایش به تنبلی دارد و لازم است دائم آن را هوشیار نگه داریم. به آن حمله ور شویم، وادارش کنیم که با خود بازی کند، بجنگد و خودش را نفی کند و هر مغز و تخیلی که در قطعیت خود محبوس شود، بلافاصله در تطبیق خود با محیط پیرامونش ناتوان می شود. این امر می تواند از همان بیست شالگی رخ دهد، سنی که باور داریم همه چیز می دانیم. فلوبر می گفت:”نتیجه گرفتن احمقانه ترین کار است.” یک فیلم همه چیز هست جز نتیجه گیری کردن. ص ۶۲
 • هنر داستان گویی قدمتی دیرینه دارد. بسیاری از اوقات وجوود آن را برای بهبود سطح زندگی جوامع ضروری دانسته اند. در کشورهای خودکامه سعی می شود تا داستان را از صحنۀ روزگار حذف کنند یا آن را در خدمت اصل اعتقادی حاکم درآورند. این تلاش های پی در پی برای ریشه کردن داستان، حکایت از اهمیت و کارآیی آن دارد. داستان، راوی بخش از زندگی است؛ بخشی که الزاماً مطیع ترین و آرام ترین آن نیست. ص ۶۸
 • قوانین را از آن جهت اختراع کرده اند تا از آن ها سرپیچی کنند. ص ۷۱
 • مارکس می گوید هر رخداد تاریخی باید دو بار اتفاق بیفتد، یک بار در قالب تراژدی و بار دیگر کمدی. ص ۷۸
 • اگر صحنه ای فاقد احساس باشد، وجودش بیهوده است، زیرا احساس است که چیزها را تکان می دهد، حرکتی را می آفریند، … ووو … رخدادها زادۀ احساس هستند، نه برعکس. ص ۸۶ و ۸۷

* تمرین فیلمنامه نویسی/ ژان کلود کاری یر (Jean-Claude Carrière)**، پاسکال بونیترز/ ترجمه نادر تکمیل همایون/ انتشارت روزنه کار/ تهران/ چاپ دوم، ۱۳۸۰/ ۱۱۵ صفحه / قیمت ۸۰۰ تومان

** خاله زنک بازی؛ همسر این آقا، خانوم نهال تجدد نویسندۀ ایرانی است.

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. عادله در 08/08/05 گفت:

  قالب نو مبارک . تو هم خوب تنوع طلبی ها !

 2. صدای آشنا در 08/08/05 گفت:

دیدگاه خود را ارسال کنید