چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

در جریانِ داستان ورزشکار شدنِ ما بودید، این را هم بدانید که زین پس، دیگر نمی‌خواهیم ورزشکار بشویم!!! اصلن یک همچو آدمی عینهو ما، با این جثه‌ی نحیف و سی‌ و شش کیلو وزنِ ناقابل و بدغذایی مفرط و Hyperactivity زیاد و با کمترین استعدادِ چاقی! {و البته رشد!} می‌رود کلاس آیروبیک؟!!! ما حتّا زورمان نمی‌رسد این دمبل‌ها را بلند کنیم!!! هرچند در این یک‌ماه کلّی مسرور شدیم بابتِ دیدار مجدّد دوستان و همشاگردی‌های مدرسه‌ی ابتدایی‌مان ولی، بس‌مان است دیگر …

دیدگاه خود را ارسال کنید