چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

به تو

از کتاب‌ها        بیا فرار کنیم
از این همه حشرات مرده
که مثلن کلمه‌اند
بیا دوباره آسیب‌پذیر باشیم
آن‌قدر
که با یکی لبخند از پا درآییم

{+}

دیدگاه خود را ارسال کنید