چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«تن‌ها دل‌مشغولی ِ هنرمند اینه که کارشو به کمال برسونه، کمال با تعریف خودش، نه با تعریفِ یه نفر دیگه.»

جی.‌ دی. سالینجر