چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«هیچ‌وقت دوستتو محک نزن! دوست دخترت رو هم همین‌طور! هیچ‌کس رو! گاهی کسی یه عمر مراقب یه خورجین چرمیه که توش فقط پر از سنگای رنگارنگه. ولی اون تمام‌مدت خیال می‌کنه اون تو پر از جواهره. چنین کسی آدم ثروتمندیه، حتی اگه تو خورجینش فقط سنگای شیشه‌ای باشه. این آدم فقط حق نداره در خورجین رو باز کنه.

خدایا این دوستی رو از ما نگیر! آدم تقریبن باورش می‌شه که تن‌ها نیست.»

کورت توخولسکی (Kurt Tucholsky)

دیدگاه خود را ارسال کنید