چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«آدمی‌زاد در کنار غریزه‌های تولیدمثل و خوردن و آشامیدن دو علاقه‌ی مفرط دیگه هم داره: سروصدا راه انداختن و گوش به حرف کسی ندادن.»

کورت توخولسکی (Kurt Tucholsky)

دیدگاه خود را ارسال کنید