چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«سرچشمه‌ی قریحه‌ی ادبی هر رمان‌نویس، و اصلی‌ترین و پوشیده‌ترین علّتی که زن یا مردی را به شیوه‌ای نمادین به سوی جانشین‌سازی داستان‌ها به جای دنیای واقعی می‌کشاند، سرکشی در برابر آن است.»

ماریو بارگاس یوسا

دیدگاه خود را ارسال کنید