چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

برای تو

حضورت بهشتی است
که گریز از جهنم را توجیه می‌کند
دریایی که مرا در خود غرق می‌کند
تا از همه‌ی گناهان و دروغ شسته شوم.

«احمد شاملو»

دیدگاه خود را ارسال کنید