چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

ما چه ساده بودیم!
می‌خواستیم
جهان را با کلمه فتح کنیم
حال آن که نمی‌توانیم
از پس کابوس‌هایمان برآییم.

بخشی از شعر «هر شب …»
از کتاب «چه کسی مرا عاشق کرد؟»
گزیده‌ی شعرهای رسول یونان به انتخاب عبّاس مخبر

دیدگاه خود را ارسال کنید