چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

برای خودمان؛ من و تو

من دیگرگونه دوست می‌دارم
و دیگرگونه یگانه‌ام
مرا تنها می‌توان با من سنجید
و تو را تنها با تو
که سال‌هاست در جست‌وجویت بوده‌ام

از شعر «دور دست‌ها»
گزینه‌ی اشعار «محمّدرضا عبدالملکیان»، انتشارات مروارید

دیدگاه خود را ارسال کنید