چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

یا؛ تو می دانی کجا را اشتباه کردیم، نه؟

خوبی خدا

خوبیِ خدا*

۹ داستان از نویسندگان امروز امریکا

مترجم امیر مهدی حقیقت** / تهران، نشر ماهی، ۱۳۸۵/ چاپ دوم/ ۲۰۸ صفحه/ ۲۴۰۰ تومان

– گفتم:‌‌” دوستت دارم، ماری.” گفت:” تو همیشه همین را می گویی.” “خب برای این که همیشه دوستت دارم.” ص ۲۲ و ۲۳

– گفتم: ” از این جور سؤال ها نکن.” پرسید:” از کدام جور سؤال ها؟” ” سؤال هایی که جوابشان معلوم است. این جور سؤال ها مرا می ترساند.” ص ۳۵

– ” فهمیدن یک قضیه کاملاً فرق می کند با این که آدم بخواهد آن را جوری جلوه بدهد که دیگران بتوانند با دو چشمشان ببینند. اگر بشود از پس این هر دو تا کار بربیایی، زندگی خیلی راحت تر می شود.” ص ۴۷ و۴۸

– “امید یعنی بازگذاشتن در. این طوری چیزهای خوب توانست وارد شد. شاید وقتی تو اصلاً حواست هم نباشد. ص ۱۵۵

** امیر مهدی حقیقت

* خوبی خدا

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. مرگ پرست در 08/08/05 گفت:

  2. خیاط در 08/08/05 گفت:

    محض رضای خدا آرامتر کتاب بخوان!!عذاب وجدان دارد مرا می کشد از بس این کتابها را نخواندم

دیدگاه خود را ارسال کنید