چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

می خندند، می نوشند، می رقصند. با پیراهن های بلند سفید، ساری های یاسی و سبز رنگ. قلب های سادۀ مهربان. ازدواج های باشکوه و مهمان های زیاد و قصرهای مجلل و عظیم. بیشتر شبیه تخیل های بی عیب و اشکال است. دیوار ظلم کوتاه و قلمرو رنج محدود است. کافی است آدم یک دلِ مهربان داشته باشد تا همۀ زندگی به نفع او پیش برود! همین.

گاهی فیلم هندیِ خونِ آدم به شدت ته می کشد!

Chup Chup Ke

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. ناهید سرشگی در 08/08/05 گفت:

    سلام دوست مت تشکر می کنم از نظرتان .

دیدگاه خود را ارسال کنید