چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

به راه شب افتاده ام؛ از سمتی می روم که در گوشۀ نمناک چشمهایت صبح شده باشد. زندگی من با نوری متبرک می شود که خورشید نگاه تو … بگذریم. می بینی؟ کمی دورتر، قوسی رنگین بر گسترۀ نیمکرۀ جنوبی آسمان نمایان شده است

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. نیلوفر در 08/08/05 گفت:

    قشنگ بود … فقط بگو ببینم از کی تا حالا آسمون کروی شده؟! :))

دیدگاه خود را ارسال کنید