چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو


“من ترجیح می‌دم فردا بمیرم تا اینکه صد سال زندگی کنم بدون اینکه تو رو دیده باشم.”

منم همین ترجیحِ جان اسمیتِ پوکاهانتس رو می‌دم ایضاً.

۳ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. آینه های ناگهان در 08/08/05 گفت:

  منم


  چهار ستاره مانده به صبح؛

  الهی. چرا آخی؟ پوکاهانتس رو ببین با بچه‌ها، دلت وا می‌شه.

 2. موضوع شیرین ِ ازدواج و متعلّقات « چهار ستاره مانده به صبح در 08/08/27 گفت:

  […] نظر من، پوکاهانتس (+) بیشتر از آن‌که یک کارتون جذاب باشد با ترانه‌های […]

 3. فیلم فارسی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد در 08/10/21 گفت:

  […] + پوکاهانتس […]

 1. 2 بازتاب

 2. آگوست 27, 2008: موضوع شیرین ِ ازدواج و متعلّقات « چهار ستاره مانده به صبح
 3. اکتبر 21, 2008: فیلم فارسی « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد

دیدگاه خود را ارسال کنید