چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

9shabhaie_roshan

رویا – نیومد…

استاد: کی نیومد؟

رویا – به کی می‌شه گفت؟

به شما اعتماد کنم؟

استاد: تا چه موضوعی باشه

رویا – به یه شرط … بدون عشق

استاد : چه عشقی؟

من حتّا اسم شما رو هم نمی‌دونم

رویا – منظورم آینده‌ست نه الان

دیدگاه خود را ارسال کنید