چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

سوپر استار  (۱۳۸۷)

×

ادامه از این‌جا؛ بعدتر، قهرمان اصلی، درمی‌آمیزد با تاریکی غلیظِ غریزه و با عواطفی زنده، زندگی می‌کند با یک نوع زیبایی غم‌انگیز و صمیمانه حس می‌کند لذّت شادی‌های سهم‌گین و اشتیاق‌های دردناکی را که ته‌نشین می‌شود در دل‌اَش که گرم است به آتش خواهشِ درونی‌اَش، عشق‌اَش…

دیدگاه خود را ارسال کنید