چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«جس، میلیون‌ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هست که همه‌شون می‌تونن بی‌تو زندگی کنن. امّا آخه چرا من نمی‌تونم. این دردو کجا ببرم؟ من نمی‌تونم بی‌تو زندگی کنم. کاری که هر کسی می‌تونه بکنه، کاری که از یه بچّه‌ی پنج ساله هم برمی‌آد از لنی برنمی‌آد. تو هیچ سر در می‌آری؟»

رومن گاری (Romain Gary)

دیدگاه خود را ارسال کنید