چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«هیچ‌وقت دیوانه‌وار عاشق زنی نشوید، مگر درصورتی‌که زن و بچه داشته باشید. چون آن‌وقت راحت‌تر می‌توانید زن و فرزندتان را رها کنید.»

رومن گاری (Romain Gary)

دیدگاه خود را ارسال کنید