چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

– چه‌طور می‌شه یه بی‌غیرت آب‌دیده شد، یه بی‌غیرت تمام‌عیار؟

: باید محیطت مساعد باشه. یه کانون خانوادگی خوش‌بخت. دل‌بستگی به خانواده. پدری و مادری که از هم جدا نشدند، امنیت روانی و عاطفی و مادی تضمین‌شده. این شرایط که جمع شد مطمئن باش که به مقصودت می‌رسی. ولی متأسفانه با این خانواده‌های ازهم‌پاشیده جوون‌ها نمی‌تونن به این آسونی حیوان‌های بی‌رگ و خوش‌بختی بشن.

رومن گاری (Romain Gary)

دیدگاه خود را ارسال کنید