چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«علف پژمرده می‌شه، آهن زنگ می‌زنه و نادرستی روح آدمو می‌پوسونه. خدایا، ما گناه‌کارها رو ببخش.»

آنتوان چخوف، زندگی من، صفحه‌ی ۵۰

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. م.ع.ر در 10/07/16 گفت:

    ظاهرا این روزها خیلی با “زندگی من” درگیرید!

دیدگاه خود را ارسال کنید