چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

دروغ گفتن بیش‌ترین سرگرمی‌ یه دختره که می‌تونه بدون درآوردن لباس‌هاش انجام بده.

اینا یه دسته عکس زیبان از غریبه‌های غم‌گین و همه‌ی عوضی‌هایی که برای هنر ارزش قائل‌اند می‌گن زیباست چون اینا چیزایی‌یه که می‌خوان ببینن اما افرادی که تو این عکسان غم‌گین و تنهان اما عکس‌ها دنیا رو زیبا نشون می‌ده. پس یه نمایش‌گاه داره دوباره قوّت‌قلب می‌ده که دروغه.

Closer – 2004

دیدگاه خود را ارسال کنید