چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

:: «دهان قفل و رنج پنهان و مُهر سکوت بر لب که دنیا بی‌مقدار است و انسان پست.»

:: «هجوم خیال دیوانه‌ام نمی‌کند، دلتنگم می‌کند.»

:: «دلش می‌خوست خردمند باشد، اما خردمندی به تصمیم نیست.»

مسعود کیمیایی، صفحه‌ی ۵۴، ۵۶ و ۸۶

دیدگاه خود را ارسال کنید