چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. درياچه ي قو در 11/04/07 گفت:

    این جا را دوست دارم. همیشه می خوانمش. باید بخوانمش.
    ……………………………………………راستی سلام!

دیدگاه خود را ارسال کنید