چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

حالا که آمده‌ای
هر دو همین حرف را می‌زنیم
مرزها را ما نکشیده‌ایم
ما فقط برای سربازان گریه کرده‌ایم

«محمّدرضا عبدالملکیان»

دیدگاه خود را ارسال کنید