چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

کلماتم را که باور نمی‌کنی هیچ
گریه‌هایم را هم آب … آبغوره
امّا راست می‌گویم:
من گرگ شده‌ام
چشم گذاشته‌ام
و صدای دویدنت را تا کیلومترها شنیده‌ام
تو رفته‌ای
راست می‌گویم.

از کتاب دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد
سروده‌ی «هدی حدادی»
انتشارات چکه و شهر قلم

دیدگاه خود را ارسال کنید