چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

میلاد حضرت محمد (ص) را بهانه کرده‌ایم تا روز جمعه، ۱۹دی‌ماه، در روستای علی‌آباد چهل‌گزی جشن کتاب برگزار کنیم. هر کسی که دوست دارد، می‌تواند در برگزاری این جشن(مادی یا معنوی) سهیم باشد.

از لحاظ معنوی، می‌توانید این دعوت را دست‌به‌دست کنید تا بیشتر دیده شود.

از لحاظ مادی هم که می‌توانید از هزار تومان تا هر رقم دل‌خواه کمک کنید. این کمک برای خرید کتاب هزینه می‌شود. پایه‌اید؟ با inja.four.star@gmail.com تماس بگیرید.

  1. 1 بازتاب

  2. ژانویه 16, 2015: چهار ستاره مانده به صبح » سفر سوفی به علی‌آباد

دیدگاه خود را ارسال کنید