چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. مجید در 08/08/05 گفت:

  چرخ گاری در حسرت واماندن اسب
  اسب در حسرت خوابیدن گاری چی
  مرد گاری چی در حسرت مرگ
  این را از سهراب میپسندم

 2. خودم(نوشین) در 08/08/05 گفت:

  رفته بودم لب حوض
  تا بیبنم شاید
  عکس تنهایی خود را در آب
  آب در حوض نبود …
  ماهیان می گفتند
  هیچ تقصیر درختان نیست !

دیدگاه خود را ارسال کنید