چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

قال خیاط: ” رؤیا یه shared items یاد گرفتی باید دهن ما رو سرویس کنی؟ والله! آخه هر چرندی رو که share نمی‌کنن! دستشو گذاشته رو شیر تخت گاز! عجبا! خب، هر چی خوندی share نکن. هر چی خیلی خیلی قشنگ بود share کن!!! اینا نصفش اخبارند. آدم اخبار رو که share نمی‌کنه!!! “

پی. نوشت)؛ ROYA’s shared items

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. خیاط در 08/08/05 گفت:

    رویا!!!![دو نقطه کندن مو]

دیدگاه خود را ارسال کنید