چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

من {+} و خیاط {+} یاهو مسنجر را پاک کرده‌ایم که مثلن چت تعطیل باشیم. منتها، آن لاین که می‌شویم، صفحه‌ی جی‌میل را باز می‌کنیم و دوباره روز از نو، روزی از نو … معتاد که باشی، جنس را جوری می‌کنی از هر طریقِ ممکنِ میسری!!! فقط دیگر خبری از آن شکلک‌های بامزه‌ی یاهو نیست که جور خنده‌های ریشتری و احساساتِ بی‌دریغ ما را می‌کشیدند در عرصه‌ی این نوع ارتباط. از این رو، ما برای بیانِ شفّافِ عواطف‌مان، به ویژه خنده‌هایمان، از واژگانِ درخور استفاده می‌کنیم که توجّه شما را به برخی از آن جلب می‌کنم که از وقت‌های شادمانی ما حکایت دارند در طیفی گسترده از شدّت کم به زیاد.

خنده.

خنده‌ی زیاااااد.

خنده‌ی زیاااااااااااااد.

خنده‌ی زیااااااااااااااااااااااااااااد.

خنده‌ی وحشتناک بلند.

خنده در حد یه تظاهرات.

خنده‌ی بلند، در حد الله اکبر

دیدگاه خود را ارسال کنید