چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۵ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. سارا در 08/08/05 گفت:

  ببین قشنگش اینجاست که داره میرقصه! واقعا چشمهاش شاده

 2. راحیل در 08/08/05 گفت:

  انشاالله به زودی زود قسمت خودتون بشه ، چنین شیطون و شیرینی

 3. آرزو در 08/08/05 گفت:

  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ

  دلم از این خنده ها خواست!

 4. سارا کوانتومی در 08/08/05 گفت:

 5. آرزو در 08/08/05 گفت:

  اون کامنت قبلی بد بود

  این بهتره:

  رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست

دیدگاه خود را ارسال کنید