چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«اگر می‌توانستم از این‌جا بیرون بروم، یعنی اگر می‌توانستم بگویم، آن‌جا راه خروجی هست، جایی راه خروجی هست، دانستن آن‌که دقیقن کجا دیگر زمان می‌خواست، و صبر، و تسلسل در تفکر، و بلاغت بیان.»

{+}

دیدگاه خود را ارسال کنید