چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ دیدگاه نوشته شده است! »

  1. حمیده در 10/10/08 گفت:

    و من سکوت کردم تا فریادم بلندتر به گوش تو برسد

دیدگاه خود را ارسال کنید